J.Christiaan Heydenrijk

La Confession de Vendredi est prise par Père Jacques, 2021

Dit recente werk van de hand van JChristiaan Heydenrijk is onderdeel van de bekende serie Portes Fermées - die als metafoor staan voor de geslotenheid van onze maatschappij. In deze reeks staan gesloten deuren centraal.

Door de omliggende context tot een minimum te beperken zien we, de toeschouwer, ons geconfronteerd met de obstakels die ons niet verder laten kijken dan tegen een dichte façade. Het slot hierin wordt ineens het ankerpunt van onze verlangens - of angsten wellicht. Wat treffen we achter deze deur aan?

 

tekst: Rik Dijkhuizen

foto: Bart Treuren

tgv, de korte expositie 26,27 maart '22 "Als door een spiegel" met de werken van 23 kunstenaars, aangekocht door de gemeente Hoorn als corona-ondersteuning

 

Noordhollands Dagblad 29 sept 2020